Toimintasuunnitelma 2023

Seinäjoen Kansallinen Kulttuuriyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA

Toimintavuosi 2023

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia omaehtoisen kulttuurityön ja -harrastustoiminnan virittäjänä ja kehittäjänä kansalaisten keskuudessa. Yhdistys pyrkii yleisen koulutuksen ja kulttuuritason kohottamiseen toimialueellaan sekä kehittämään yhteiskunnan kulttuuripalveluja tasapuolisesti kaikille kansalaisille. Yhdistys edistää moniarvoista kulttuuriajattelua ja laajentaa kansallista yhteistyötä kulttuuripolitiikan alalla. Yhdistys tukee ja kehittää suomalaisia kulttuuriarvoja ja pitää yhteyttä muihin kulttuurijärjestöihin.

Toimihenkilöt

Toimintaa johtaa vuosikokouksen valitsema hallitus.

Jäsenistö

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi pyritään saamaan 15 vuotta täyttäneitä henkilöitä, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan sekä Kansallisen Kulttuuri-liitto ry:n yleiset periaatteet. Yhdistyksen kannattavana jäsen voi olla sääntöjen mukaan rekisteröity yhdisty tai yksityinen henkilö.

Kokoukset

Hallituksen tulee kokoontua riittävän usein yhdistyksen asioiden hoitamiseksi. Varsinaiset kokoukset, syys- ja kevätkokous , ja ylimääräiset kokoukset pidetään säätöjen mukaan.

Tapahtumat ja muut tilaisuudet

Yhdistys järjestää kulttuurimatkoja ja muita kulttuuriaiheisia tilaisuuksia ja tapahtumia. Yhdistys osallistuu Kansallisen Kulttuuriliitto ry:n järjestämälle kulttuurimatkalle , vuosikokoukseen ja elokuvapäivään. Yhdistys osallistuu Suuren Sinisen Vapputapahtuman järjestelyihin 1.5.2023 musiikin ja esiintyjien osalta. Itsenäisyys – joulujuhla pidetään joulukuussa.

Tiedotustoiminta

Yhdistys tiedottaa tilaisuuksistaan sanomalehtien seuratoimintapalstoilla ja omilla netti-sivuillaan, osoite, http:// www.sjk-kansallinen-kulttuuriyhd.fi sekä sähköpostin kautta. Tilaisuuksista pyritään saamaan sanomalehtiin artikkeleita. Yhdistyksellä on oma sähköpostiosoite skkulttuuriyhd@anvianet.fi.

Yhteydet muihin yhdistyksiin

Hallituksen tehtävänä on pitää yhteyttä muihin Kansallisiin Kulttuuriyhdistyksiin, Kulttuuriliittoon sekä Kokoomuksen Seinäjoen Kunnallisjärjestöön.

Yhteydet kaupunkiin

Hallituksen seuraa kaupungin toimia kulttuurin kehittämisessä ja tiedotta niistä jäsenilleen. Tilaisuuksien järjestämiseen hallitus hakee taloudellista tukea kohdeavustuksien muodossa Seinäjoen kaupungin kulttuuritoimelta.

Jaa tämä sivu